Regionale onderwijsstaking

06-04-2018
Vrijdag 13 april
Op vrijdag 13 april 2018  nemen de leerkrachten van onze school deel aan de actiedag (staking) die wordt uitgeroepen voor het primair onderwijs in de regio Brabant en Limburg. Dit doen we om de zorgen over de toekomst van het basisonderwijs nogmaals onder de aandacht te brengen. 
Het kabinet heeft met de vakbonden deels een akkoord bereikt over investeringen. De afgelopen ziekteperiode is weer duidelijk zichtbaar geworden hoe hoog de noodzaak is dat het kabinet ook de tweede stap gaat zetten. 
Dit heeft natuurlijk een impact op u. Vandaar dat we u tijdig willen verwittigen dat Basisschool Wereldwijs op 13 april 2018 gesloten zal zijn. 
Wij hopen dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Indien u echt geen opvang kunt regelen voor uw kind(eren), kunt u contact opnemen met de directie van onze school. Wij beseffen dat de staking voor u zeer onpraktisch kan zijn. Toch vragen wij u om begrip voor deze staking, in het belang van uw kind(eren).