Vervoer kinderen

Leerkrachten doen vaak een beroep op ouders om kinderen naar een activiteit te vervoeren met de auto. We krijgen van ouders wel eens vragen over hoe het met de verzekeringen geregeld is. De informatie vindt u hieronder:

Alle vrijwilligers die voor de school worden ingezet, zijn medeverzekerd door Onderwijsstichting KempenKind op de collectieve ongevallenverzekering. Alle vrijwilligers die voor de school worden ingezet, zijn via de gemeente Eersel verzekerd tegen risico’s waaraan ze bloot staan tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Het betreft de schadeverzekering / de aansprakelijkheidsverzekering / de ongevallen- inzittendenverzekering. Als een ouder met de eigen auto rijdt en schade krijgt, valt dat onder de eigen autoverzekering van de chauffeur. Iedere chauffeur in Nederland moet een WA-verzekering voor de auto hebben. 

Bij een ongeval kan men in de meeste gevallen terugvallen op de W.A.-verzekering. Er is de mogelijkheid voor elke chauffeur om privé een  SVI   (Schade Verzekering Inzittenden) af te sluiten voor eigen rekening, ŕ plm. € 40 per jaar.  De SVI vergoedt alle schade aan alle inzittenden, zowel aan materieel als letselschade. Het afsluiten van een SVI is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. Als er géén SVI is en de chauffeur maakt schade door ándermans schuld, zal de schade aan het slachtoffer vergoed worden door de WA van de auto, met uitzondering van de schade aan de chauffeur zélf. Immers, de chauffeur is dan géén ‘derden’.

Ook zijn er een aantal wettelijke bepalingen over de wijze waarop kinderen in de auto vervoerd moeten worden. Wie moet wel in de gordel en hoe, bijvoorbeeld. Onze wijkagent heeft ons op een aantal websites opmerkzaam gemaakt, die hier over gaan. Deze staan hieronder. Open onderstaande linkjes door er op te klikken: