Verkeersbrigadiers gezocht!

Bs Wereldwijs heeft 2 oversteekplaatsen, deze zijn bij het zebrapad aan de Hoolstraat en aan de Pankenstraat. Op schooldagen maken veel kinderen gebruik van deze oversteekplaats. Het brigadieren gebeurt om 14.45u, en op woensdag om 12.00uur.

Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die samen met een leerling uit groep 8 de kinderen en ouders veilig willen laten oversteken. Voor eigen kind(eren) is  speciaal een opvangouder ingepland, hiervoor kan je je aanmelden.

Als je besluit om te helpen krijg je een informatie-avond aangeboden, waarna je in een rooster van 2 a 3 maanden wordt ingedeeld. Je kunt je wensen aangeven, waarmee rekening wordt gehouden in het rooster. Het is een kleine moeite maar een groot plezier voor de overstekende kinderen. Het brigadieren duurt nog geen 15 min per keer. 

Je kunt je aanmelden via mail adres: brigadieren@hotmail.nl