Rots en Water (klik hier om naar het nieuws te gaan)

In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met het Rots en Water traject. In het voortraject hebben twee leerkrachten de nodige scholing gehad om zich Rots en Water trainers te mogen noemen. Het hele team heeft in het begin van het schooljaar een scholingsdag gehad van Nick van Deutekom van het Gadaku Instituut / Rots en Water NL. Na een informatieve algemene ouderavond zijn we gestart met lessen in de groepen 1-8. De groepen 1-2 krijgen de trainingen van de groepsleerkrachten, verweven in de lessen. De groepen 3-8 krijgen les van onze trainers in de sporthal. Dit in een blok aan het begin van het schooljaar en een blok aan het einde van het schooljaar.
 
Het Rots en Water traject wordt opgenomen in het schoolplan. Het is van belang dat Rots en Water niet stopt buiten de school. Dus van u als ouder verwachten we dat u hier met uw kind over praat. In de 'huiswerkmap' staan hierover vragen en opdrachten. Verder zijn we er trots op dat het Gadaku Instituut / Rots en Water NL ons het predicaat Rots en Water school hebben toegekend. Hiermee zijn we de tweede in Brabant en de 14e school in Nederland. Meer informatie over het Rots en Water traject zijn te vinden op de website: www.rotsenwater.nl
 
Op 29 juli 2014 was er op TV een documentaire over Rots en Water. Hierin legt de grondlegger Freerk Ykema het principe uit en worden een aantal oefeningen getoond. Een mooie gelegenheid een beeld te krijgen van wat Rots en Water inhoudt. De uitzending is via deze link te bekijken: http://www.npo.nl/2doc/29-07-2014/VPWON_1192782
 
In mei 2014 zijn we gestart met de tweede lessenserie. Rots en water berust ook het inslijpen en dus herhalen van veel basisoefeningen. Hier zijn we mee begonnen. Verder hebben we in de lessen de nadruk gelegd op het samenwerken en zijn we gestart met de weringen en het stoten. Voor de weringen en het stoten heben we voor het eerst gebruikt gemaakt van stootkussens. We zijn blij en trots dat we deze hebben kunnen aanschaffen. Na de inleidende lessen hiermee, gaan we deze volgend schooljaar uitbreiden. In het rots en water foto album staan een groot aantal foto's van dit laatste deel van het schooljaar.
 
Na les 7 (januari 2014) kregen wij de mededeling van het Gadaku Institute/ Rots en Water NL, dat wij het predicaat Rots en Wterschool mogen gaan voeren. Hier zijn wij dus erg trots op!!! Dit hebben we met alle groepen in de sporthal gevierd met een afsluitend 'feestje'. Voor een film impressie Klik HIER.
 
Op de nieuws pagina houden wij u regelmatig op de hoogte van het traject.
 
Met Rots en Watergroet,

Brenda, Toos en Yvonne (Rots en Water trainers)