Vergaderingen

Planning:
De vergaderingen van de MR zijn voor het schooljaar 17-18 gepland op:
27 november, 25 januari, 15 maart en 14 mei. 


Verkiezing:
We zijn op zoek naar twee nieuwe ouderleden!
Per 1 december stopt Mieke Michiels als lid van de oudergeleding en neemt ze plaats als personeelsgeleding in de MR. Dit betekent dat er vacatureruimte is waarvoor wij enthousiaste ouders zoeken. We zoeken twee ouders die een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken op basisschool Wereldwijs. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur.

Ge´nteresseerd? Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar Karin van de Ven.