Op weg naar het Voortgezet Onderwijs!

Korte samenvatting:
Tijdens de kennismakingsgesprekken ( 19 en 21 september) aan het begin van dit schooljaar, krijgt uw kind een voorlopig advies. Het is belangrijk om u de komende tijd, samen met uw kind, te verdiepen in de verschillende scholen.
Uiteindelijk geven wij ons definitieve advies tijdens de ouderavonden 26 en 27 februari. U ontvangt dan ook alle informatie en formulieren die uw kind nodig heeft om zich aan te melden op het Voortgezet Onderwijs.

Aanmelden dient te gebeuren in de week van 6 maart 2017.


Centrale Eindtoets Basisonderwijs (voorheen CITO eindtoets)
De toets wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april 2018. Tijdens onze algemene kennismakingsavond heeft u hier al enige informatie over ontvangen. Overige informatie volgt t.z.t. 

Websites Voortgezet Onderwijs:

https://www.piusx-college.nl/
http://www.rythovius.nl/
http://www.sondervick.nl/
https://weredi.mwp.nl/
 

Belangrijke data Voortgezet Onderwijs:

Opendagen om zelf naar toe te gaan:
- Pius X College                zondag 19 november 2017
- Rythovius College       zondag  28  januari 2018
- Sondervick                       vrijdag 2 februari 2018
- Weredi                               


Meelooplessen Twee Talig VWO:
Pius X College:                 woensdag 24 januari en 7 februari 2018: 14.30-15.45 uur.

Informatieavonden voor ouders:
- Pius X College:               23 januari 2018: alle ouders van schoolverlaters
- Pius X College:               22 februari  2018:  kinderen en ouders TweeTalig-VWO
- Rythovius College:       5 februari 2018 alle richtingen
- Sondervick College:     7 
november VMBO en MAVO XL / 9 november HAVO en VWO/ 30 november TTO
- Weredi:                               

Op bezoek bij het V.O. met je groep 8:
Als school hebben wij ervoor gekozen om gezamenlijk deel te nemen aan de activiteiten die het Pius X College en het Rythovius College voor groep 8 leerlingen organiseren, omdat dit de scholen zijn waar de meerderheid van onze leerlingen naar toe zal gaan. Hieronder de desbetreffende momenten. Overige informatie volgt t.z.t.
- Pius X College:                 vrijdag 17 november 2017 (Workshopdag)
- Rythovius College:        vrijdag  13 oktober 2017 (Talentendag)

Mocht uw kind zich aan willen melden op één van de andere scholen, dan kunt u altijd contact met deze scholen opnemen voor een persoonlijk gesprek samen met uw kind.


Overige activiteiten:
Extra activiteiten georganisereerd door het Voortgezet Onderwijs vindt u op hun website. Dit zijn activiteiten buiten schooltijd, waar wij niet klassikaal aan deel zullen nemen.

Aanmeldingsweek: de week van 5 maart 2018:
- Pius X College:                 per post of persoonlijk aanmelden op dinsdag 6 maart van 18.00-20.00 uur
- Rythovius College:        uitsluitend persoonlijk aanmelden. uw kind moet mee tijdens de aanmelding op 6, 7 of 8 maart 2018


Kennismakingsdagen op het Voortgezet Onderwijs na toelating: 
Toegelaten leerlingen gaan kennismaken met hun nieuwe school/klas en mentor:
- Pius X College:                 donderdag 14 juni 2018 (een hele dag, onder schooltijd, leerlingen krijgen hier verlof voor)
- Rythovius College:        woensdag 20 juni 2018 (alleen de namiddag, dit is dus niet onder schooltijd)

Mocht uw kind zijn toegelaten op een andere school, dan ontvangt u vanzelf bericht van de desbetreffende school over de kennismakingsdag. Mocht dit onder schooltijd zijn, dan krijgt uw kind hier uiteraard verlof voor.